Sing Cheung

chutaufok@gmail.com

出嚟玩《私字進行》

承接舊時代黑派人物大聲疾呼「我地出嚟行嘅!」,迄今自命「出嚟行」的年青輩改口說「出嚟玩」,一切都變得相對低調含蓄。「玩」一字可以理解為遊戲耍樂,同時也可以理解為「跟左人」,亦即與黑道為伍。無論是「出嚟行」抑或是「跟左人」,感覺都是赤條條的,赤條條地道出了「我係黑社會」五個大字,充滿威脅性,充滿震撼力。反之,「出嚟玩」一詞感覺平和舒泰,說得容易也聽起來順耳,甚至在親戚朋友面前也不覺難於啟齒。年青輩自封「出嚟玩」,就是取其含義模糊不清,倘若差佬告上頭來說你自稱黑社會會員,倒還能夠大搖大擺自圓其說。

從赤條條的「出嚟行」到模糊不清的「出嚟玩」,正好見證著年青人對於加入黑社會一事的態度轉變。「行」有行走江湖的意思,然而,「江湖」一詞至今也漸漸成為絕唱,沒太多江湖可行,年輕人眼中的黑道世界亦未必再是生生殺殺,在商場放個紙皮箱賣老翻,間中撩事鬧非互凶便貴為大佬,由「行」轉變成「玩」,變得更兒戲,同時更少責任、更少負擔,更遑論什麼兄弟義氣(暫且不談義氣二字),總而言之賺錢為上,一拍即合,玩厭便散。「玩」,可以代表著一種生活態度,是無拘無束高呼青春無敵的姿態,利用「玩」作動詞,一切變得天馬行空沒有準則,所以「玩」可以是一事無成,也可以是滿有創意。

黑社會活動本質上並不好玩,因此「出嚟玩」所包涵的應該遠多於單是參與黑社會這個行徑,還包括玩樂的元素。表示自己「出嚟玩」,總比「行」和「跟」少一份江湖味,多一份稚氣,亦似乎還有可以回頭的餘地。究竟年青人在「玩」什麼、想玩什麼?也許就連他們自己都一頭霧水。結果將所有不能分類的個人或團體活動歸納為「玩」,混亂中建構出新時代的玩樂文化。 而「出嚟玩」中「出嚟」一詞,正好反映著這種玩樂文化的社會背景。「出」字有從一個較狹隘的空間離開並走進另一個比較廣闊的空間之意思,換句話,年青人說「出嚟玩」的時候,是從哪裡走到哪裡?如果「出嚟」有一種釋放的意味,那麼「出嚟」之前的那個地方有多壓迫 (Oppressed)?而「出嚟」之後的生活模式又如何令人嚮往?沒有「出嚟」之前的艱苦,造就不了意圖「出嚟」的欲望。因為反對特區之施政方針我們「出嚟行(遊行)」,是基於對建制的不滿與反抗,我們做我們認為對但中央政府不敢苟同的事;年青人渴望「出嚟玩」,也是基於對建制的不滿與反抗,他們做他們認為對但我們不敢苟同的事;誰對誰錯,最後中央為我們定斷,我們再為年青人定斷,意見接受但一切照舊,是五十年後繼續不變的態度。


張俊聲 《私字進行:青年次語言字典》p.258


2005

廣告

No comments yet»

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s

%d 位部落客按了讚: